కార్యవర్గం: 1993- 2023

తెలుగు సినీ రచయితల సంఘం 1993 నుండి 2023 వరకూ కార్యవర్గాలపట్టిక :

 

1993 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ దాసరినారాయణరావు

అధ్యక్షులు:              శ్రీ ఎర్రంశెట్టిసాయి

ప్రధానకార్యదర్శి:        శ్రీ ఏల్చూరివెంకట్రావ్

కోశాధికారి:               శ్రీ కొమ్మనాపల్లిగణపతిరావు

ఉపాధ్యక్షులు:             శ్రీ మైనంపాటిభాస్కర్రావు

సంయుక్తకార్యదర్శి:       శ్రీ సూర్యదేవరరామ్మోహన్రావు

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి: శ్రీ శాతవాహన

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ చల్లాసుబ్రమణ్యం, శ్రీ పుచ్చారామకృష్ణ, శ్రీ జ్యోసులనాగభూషణరావు, శ్రీ జీ.వి. అమరేశ్వరరావు, శ్రీ నడిమింటినరసింగరావు.

 

1994 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ ఆరుద్ర / శ్రీ  దాసరినారాయణరావు

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ  డి.వి.నరసరాజు

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్రీ  పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు

కోశాధికారి:               శ్ర్రీఆకెళ్ళ

ఉపాధ్యక్షులు :             డా.యం.ప్రభాకర్రెడ్డి, శ్రీ  జంధ్యాల

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ  ఏల్చూరివెంకట్రావు, శ్రీ  వెన్నెలకంటి

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ  సత్యానంద్, శ్రీ  యం.వి.ఎస్.హరనాథరావు, శ్రీ  సత్యమూర్తి, శ్రీ  సిరివెన్నెలసీతారామశాస్త్రి, శ్రీ  గణేష్పాత్రో, శ్రీ  కె.యల్.ప్రసాద్, శ్రీ  కొమ్మనాపల్లిగణపతిరావు, శ్రీ మతిపాటిబండ్లవిజయలక్ష్మి.

 

1995 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ  ఆరుద్ర

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ  డి.వి. నరసరాజు  

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్ర్రీ పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు 

కోశాధికారి:               శ్రీ ఎర్రంశెట్టిసాయి

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ ప్రభాకర్రెడ్డి, శ్రీ జంధ్యాల

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ మతిపాటిబండ్లవిజయలక్ష్మి

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ  గణేష్పాత్రో, శ్రీ  భరణి, శ్రీ  వెన్నెలకంటి, శ్రీ  కొండముది, శ్రీ  భీశెట్టిలక్ష్మణ్రావు, శ్రీ  కె.ఎల్. ప్రసాద్, శ్రీ  వై. వెంకట్రామ్, శ్రీ  సూర్యదేవరరామ్మోహన్రావు.

 

1996 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ  డి.వి. నరసరాజు

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ  జంధ్యాల  

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్ర్ర్రీఆకెళ్ళ 

కోశాధికారి:               శ్రీ  సూర్యదేవరరామ్మోహన్రావు

ఉపాధ్యక్షులు :            శ్రీ  ప్రభాకర్రెడ్డి, శ్రీ  జంధ్యాల

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ మతిపాటిబండ్లవిజయలక్ష్మి

ఉపాధ్యక్షులు :            శ్రీ  ఎన్‌.ఆర్‌.నంది, శ్రీ  పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ  కొండముది, శ్రీ  రామచంద్రమూర్తి, శ్రీమతి పాటిబండ్లవిజయలక్ష్మి

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ  ఆదివిష్ణు, శ్రీ  ఎం.వి.ఎస్‌.హరనాథ్‌రావు, శ్రీ  ఎ.జనార్థనరావు, శ్రీ  ఏల్చూరివెంకట్రావ్‌, శ్రీ  గణేష్‌పాత్రో, శ్రీ  భువనచంద్ర, శ్రీ  కొమ్మనాపల్లిగణపతిరావు, శ్రీ  ఎమ్‌. వినయ్‌కుమార్‌.

 

1997 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ  డి.వి. నరసరాజు

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ  పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు   

కోశాధికారి:               శ్రీ  కె.ఎల్.ప్రసాద్

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్రీ  ఆకెళ్ళ  

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ  కొండముది, శ్రీ  కాశీవిశ్వనాథ్

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ  తోటపల్లిసాయినాథ్, శ్రీ  సూర్యదేవరరామ్మోహన్రావు

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ  పి.సి. రెడ్డి, శ్రీ  జంధ్యాల, శ్రీ  గూడఅంజయ్య, శ్రీ  ఆదివిష్ణు, శ్రీ  ఏల్చూరివెంకట్రావ్, శ్రీ  భీశెట్టిలక్ష్మణ్రావు, శ్రీ  వై. వెంకట్రామ్, శ్రీ  చల్లాసుబ్రమణ్యం.

 

1998 కార్యవర్గం:

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ ముళ్ళపూడివెంకటరమణ

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు 

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్రీ దివాకర్ బాబు

కోశాధికారి:                శ్రీ ఆకెళ్ళ 

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ తనికెళ్ళభరణి, శ్రీ తోటకూరరఘు,

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి: శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్‌, శ్రీ వై. వెంకట్రామ్‌

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ సత్యానంద్‌, శ్రీ ఎన్‌.ఆర్‌.నంది, శ్రీ జనార్థనమహర్షి, శ్రీ సూర్యదేవరరామ్మోహన్‌రావు, శ్రీ కె.ఎల్‌. ప్రసాద్‌, శ్రీ వినయ్‌, శ్రీ మతిపాటిబండ్లవిజయలక్ష్మి, శ్రీ గూడూరివిశ్వనాథశాస్త్రి.  

 

1999 కార్యవర్గం : 

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ నారాయణరెడ్డి 

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ పరుచూరిగోపాలకృష్ణ 

ప్రధానకార్యదర్శి:           శ్రీ దివాకర్ బాబు

కోశాధికారి:               శ్రీ కె.ఎల్.ప్రసాద్

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ ఆకెళ్ళ, శ్రీ మతిపాటిబండ్లవిజయలక్ష్మి

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి: శ్రీ వై. వెంకట్రామ్‌, శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్‌

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ మతిఅజయ్‌శాంతి, శ్రీ జొన్నవిత్తుల, శ్రీ పృధ్వీతేజ, శ్రీ భీశెట్టిలక్ష్మణ్‌రావు, శ్రీ ఎల్‌.బి. శ్రీ రామ్‌, శ్రీ పి. చంద్రశేఖరఆజాద్‌, శ్రీ కొమ్మనాపల్లిగణపతిరావు, శ్రీ సూర్యదేవరరామ్మోహనరావు.

 

2000 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ దాసరినారాయణరావు

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ పరుచూరిగోపాలకృష్ణ                                                

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్రీ జంధ్యాల 

కోశాధికారి:               శ్రీ జొన్నవిత్తులరామలింగేశ్వరరావు

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ ఆకెళ్ళ, శ్రీ భువనచంద్ర

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి: శ్రీ మతిఅజయ్‌శాంతి, శ్రీ వెన్నెలకంటి

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ సూర్యదేవరరామ్మోహన్‌రావు, శ్రీ భీశెట్టిలక్ష్మణ్‌రావు, శ్రీ పూసల, శ్రీ విజయేంద్రప్రసాద్‌, డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ, శ్రీ దురికిమోహన్‌రావు, శ్రీ యం.వి.యస్‌హరనాథ్‌రావు, శ్రీ గూడఅంజయ్య, శ్రీ జి.విశ్వనాథశాస్త్రి, శ్రీ గంగరాజు, శ్రీ సాహితి, శ్రీ జనార్ధనమహర్షి, శ్రీ పి.విప్రసాద్‌.

 

2001 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           డా. యస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ పరుచూరిగోపాలకృష్ణ 

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్రీ ఆకెళ్ళ  

కోశాధికారి:               శ్రీ జొన్నవిత్తులరామలింగేశ్వరరావు

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ చిన్నికృష్ణ, శ్రీ కె.యల్‌.ప్రసాద్‌

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ జనార్థనమహర్షి, శ్రీ మతిపాటిబండ్లవిజయలక్ష్మి

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ గూడఅంజయ్య, శ్రీ తోటకూరరఘు, శ్రీ సూర్యదేవరరామ్మోహన్‌రావు, శ్రీ ఘటికాచలం, శ్రీ చంద్రశేఖర్‌ఆజాద్‌, శ్రీ దురికిమోహన్‌రావు, శ్రీ రమేష్‌, శ్రీ విశ్వనాథపావనిశాస్త్రి.

 

2002 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ పరుచూరిగోపాలకృష్ణ  

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్రీ ఆకెళ్ళ               

కోశాధికారి:               శ్రీ కె.ఎల్.ప్రసాద్

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ పి.చంద్రశేఖర్‌ఆజాద్‌, శ్రీ సూర్యదేవరరామ్మోహన్‌రావు

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ వక్కంతంవంశీ, శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్‌

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ విశ్వనాథ్‌పావనశాస్త్రి, శ్రీ కె.ఆదిత్య, శ్రీ సురేష్‌వర్మ, శ్రీ జలదంకిసుధాకర్‌, శ్రీ యాబిసత్యం, శ్రీ మతిపాటిబండ్లవిజయలక్ష్మి, శ్రీ దురికిమోహన్‌రావు, శ్రీ జనార్థనమహర్షి, శ్రీ దాసంవెంకట్రావు

 

2003 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ పరుచూరిగోపాలకృష్ణ

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ కె.యల్.ప్రసాద్  

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్రీ దివాకర్ బాబు 

కోశాధికారి:               శ్రీ జొన్నవిత్తులరామలింగేశ్వరరావు / శ్రీ చంద్రశేఖర్ఆజాద్

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ విజయేంద్రప్రసాద్‌, శ్రీ మతిబి.రమణి

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి: శ్రీ పృధ్వీతేజ, శ్రీ సత్యంయాబి

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ యస్‌.వి.రామారావు, శ్రీ చంద్రశేఖర్‌ఆజాద్‌, శ్రీ దాసంవెంకట్రావు, శ్రీ కె.ఆదిత్య,శ్రీ సాహితి, శ్రీ జనార్థనమహర్షి, శ్రీ గూడూరువిశ్వనాథశాస్త్రి, శ్రీ పి.వి.ప్రసాద్‌, జి.గంగరాజు              

 

2004 కార్యవర్గం

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ పి.సత్యానంద్

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు

 ప్రధానకార్యదర్శి:         శ్రీ పూసల

కోశాధికారి:               శ్రీ చంద్రశేఖర్ఆజాద్

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ ఆకులచిన్నికృష్ణ, శ్రీ మతిబలభద్రపాత్రునిరమణి

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి: శ్రీ దురికిమోహన్‌రావు, శ్రీ యాబిసత్యం

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ అడ్డాలఆదినారాయణ, డాబీసుద్దాలఅశోక్‌తేజ, శ్రీ బూరుగపల్లిశివరామకృష్ణ, శ్రీ రాజేంద్రకుమార్‌, శ్రీ ఆదివిష్ణు, శ్రీ కొమ్మనాపల్లిగణపతిరావు, శ్రీ జి.శ్రీ నివాసరావు (జి.యస్‌.రావు), శ్రీ భీశెట్టిలక్ష్మణరావు, శ్రీ ఆర్‌.మాధవ్‌పట్నాయక్‌.

 

2005-2006 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ వేటూరిసుందరరామమూర్తి

అధ్యక్షులు:                 శ్రీ ఆకులచిన్నికృష్ణ  

ప్రధానకార్యదర్శి:          డా.పరుచూరిగోపాలకృష్ణ 

కోశాధికారి:               శ్రీ వి.యన్.ఆదిత్య / శ్రీ సత్యంయాబి

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ జొన్నవిత్తులరామలింగేశ్వరరావు, శ్రీ డి.తేజ,

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ దురికిమోహన్‌రావు, శ్రీ యాబిసత్యం

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ, శ్రీ మతిబలభద్రపాత్రునిరమణి, శ్రీ దాసంవెంకట్రావు, శ్రీ యన్‌.వి.సుబ్బరాజు, శ్రీ కులశేఖర్‌, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్‌, శ్రీ జనార్ధన్‌మహర్షి, శ్రీ దీన్‌రాజ్‌, శ్రీ పృధ్వీతేజ.

 

2007-2008 కార్యవర్గం

 

గౌరవాధ్యక్షులు:           శ్రీ పూసల

అధ్యక్షులు:                 డా॥పరుచూరిగోపాలకృష్ణ 

ప్రధానకార్యదర్శి:          శ్రీ చంద్రశేఖర్ఆజాద్  

కోశాధికారి:               శ్రీ యాబిసత్యం

ఉపాధ్యక్షులు :             శ్రీ విజయేంద్రప్రసాద్, శ్రీ జొన్నవిత్తులరామలింగేశ్వరరావు

సంయుక్తకార్యదర్శి :      శ్రీ ఆర్.మాధవరావు, శ్రీ జి.యస్.రావు,

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి: శ్రీ వెన్నెలకంటి, శ్రీ పృధ్వీతేజ

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ యన్.వి.సుబ్బరాజు, శ్రీ దాసంవెంకట్రావు, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్, శ్రీ దురికిమోహన్రావు, శ్రీ కె.యల్.ప్రసాద్, శ్రీ కాశీవిశ్వనాథ్, శ్రీ ప్రాణమిత్రకిలారి, శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్, శ్రీ జి.రామసత్యనారాయణరెడ్డి (రమేష్), శ్రీ యస్.వి.రామారావు.

 

2009-2010 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:                     శ్రీ పరుచూరివెంకటేశ్వరరావు

అధ్యక్షులు:                           డా॥పరుచూరిగోపాలకృష్ణ     

ప్రధానకార్యదర్శి:                    శ్రీ చంద్రశేఖర్ఆజాద్    

కోశాధికారి:                         శ్రీ యాబిసత్యం

కార్యనిర్వాహకఉపాధ్యక్షులు :     శ్రీ కె.యల్‌.ప్రసాద్‌

ఉపాధ్యక్షులు :                      శ్రీ విజయేంద్రప్రసాద్‌,  శ్రీ పూసల

సంయుక్తకార్యదర్శి :               శ్రీ మతిబలభద్రపాత్రునిరమణి, శ్రీ జి.యస్‌.రావు

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి :         శ్రీ అందెశ్రీ , శ్రీ కాకర్ల,

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ యన్‌.వి.సుబ్బరాజు, శ్రీ దాసంవెంకట్రావు, శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్‌,శ్రీ వి.రాజారాంమోహన్‌రావు, శ్రీ జి.రామసత్యనారాయణరెడ్డి (రమేష్‌), డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ, శ్రీ వి.రవిప్రకాశ్‌, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్‌, శ్రీ ప్రాణమిత్రకిలారి, శ్రీ గుండేటిరమేష్‌. శ్రీ భువనచంద్ర (చెన్నైకన్వీనర్‌)

 

2011-2012 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:                     శ్రీ  పి.సత్యానంద్

అధ్యక్షులు:                           డా॥పరుచూరిగోపాలకృష్ణ

ప్రధానకార్యదర్శి:                    శ్రీ ఆకెళ్ళ 

కోశాధికారి:                         శ్రీ పూసల 

కార్యనిర్వాహకఉపాధ్యక్షులు :     శ్రీ కె.యల్‌.ప్రసాద్‌

ఉపాధ్యక్షులు :                      శ్రీ విజయేంద్రప్రసాద్‌, శ్రీ జొన్నవిత్తులరామలింగేశ్వరరావు

సంయుక్తకార్యదర్శి :               శ్రీ యాబీసత్యం, శ్రీ ప్రాణమిత్రకిలారి

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి :         శ్రీ మతిఉమర్జీఅనురాధ, శ్రీ కాకర్ల

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ దాసంవెంకట్రావు, శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్‌, డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ, శ్రీ యస్‌.వి.రామారావు, శ్రీ యల్‌.శ్రీ నాథ్‌, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్‌, శ్రీ కాశీవిశ్వనాథ్‌, శ్రీ మతిబలభద్రపాత్రునిరమణి, శ్రీ దురికిమోహన్‌రావు, శ్రీ జి.యస్‌.రావు.

 

2013-2014 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:                     శ్రీ శివశక్తిదత్తా

అధ్యక్షులు:                           డా॥పరుచూరిగోపాలకృష్ణ 

ప్రధానకార్యదర్శి:                    శ్రీ ఆకెళ్ళ

కోశాధికారి:                         శ్రీ  కె.యల్.ప్రసాద్

కార్యనిర్వాహకఉపాధ్యక్షులు :     శ్రీ విజయేంద్రప్రసాద్

ఉపాధ్యక్షులు :                      డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ, శ్రీ జొన్నవిత్తులరామలింగేశ్వరరావు

సహాయకార్యదర్శి :                 శ్రీ యాబిసత్యం, శ్రీ జి.యస్.రావు

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి :         శ్రీమతి ఉమర్జీఅనురాధ, శ్రీ కాకర్ల

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ దాసంవెంకట్రావు, శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్, శ్రీ యస్.వి.రామారావు, శ్రీ యన్.విసుబ్బరాజు, శ్రీ కె.ఆదిత్య, శ్రీ మతిబలభద్రపాత్రునిరమణి, శ్రీ ప్రాణమిత్రకిలారి, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్, శ్రీ మతిలక్ష్మీశాంతి, శ్రీ పి.రత్నబాబు, శ్రీ టి.యన్.రాజు

 

2015-2016 కార్యవర్గం

 

గౌరవాధ్యక్షులు:                     డా॥అందెశ్రీ

అధ్యక్షులు:                           డా॥పరుచూరిగోపాలకృష్ణ    

ప్రధానకార్యదర్శి:                    శ్రీ ఆకెళ్ళ

కోశాధికారి:                         శ్రీ కాకర్ల

కార్యనిర్వాహకఉపాధ్యక్షులు :     శ్రీ వి. విజయేంద్రప్రసాద్‌

ఉపాధ్యక్షులు :                      డా॥సుద్ధాలఅశోక్‌తేజ, డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ, శ్రీ మతిఉమర్జీఅనురాధ

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి :         శ్రీ సత్యంయాబి, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్‌, శ్రీ నటరాజగోపాలమూర్తి

సంయుక్తకార్యదర్శి :               శ్రీ జి.యస్‌.రావు, డా॥యల్‌.శ్రీ నాథ్‌, శ్రీ నాగబాలడి. సురేష్‌కుమార్‌

 

కార్యవర్గసభ్యులు:

 

శ్రీ జొన్నవిత్తులరామలింగేశ్వరరావు, శ్రీ కె. ఆదిత్య, శ్రీ దాసం. వెంకట్రావు, శ్రీ యన్‌.వి. సుబ్బరాజు, శ్రీ పి. రత్నబాబు, శ్రీ మతిలక్ష్మిశాంతి, శ్రీ చంద్రబోస్‌, శ్రీ వక్కంతంవంశీ, శ్రీ యం. జయసింహారెడ్డి, శ్రీ ఆకులశివ, డా॥వెనిగళ్ళరాంబాబు

 

2017-2018 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:                     శ్రీ పి.సత్యానంద్

అధ్యక్షులు:                           డా॥పరుచూరిగోపాలకృష్ణ  

ప్రధానకార్యదర్శి:                    శ్రీ ఆకెళ్ళ      

కోశాధికారి:                         శ్రీ కాకర్ల

కార్యనిర్వాహకఉపాధ్యక్షులు :     శ్రీ వి. విజయేంద్రప్రసాద్

ఉపాధ్యక్షులు :                      డా॥సుద్ధాలఅశోక్ తేజ, డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ, శ్రీ మతిఉమర్జీఅనురాధ

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి :         శ్రీ సత్యంయాబి, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్, శ్రీ నటరాజగోపాలమూర్తి 

సంయుక్తకార్యదర్శి :               శ్రీ జి.యస్.రావు, డా॥యల్. శ్రీ నాథ్, శ్రీ నాగబాలడి.సురేష్కుమార్

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్, శ్రీ కె. ఆదిత్య, శీయస్.విరామారావు, శ్రీ చంద్రబోస్, శ్రీ కె.యల్.ప్రసాద్, శ్రీ వైకాశీవిశ్వనాద్, శ్రీ దాసం. వెంకట్రావు, శ్రీ దురికిమోహన్రావు, డా॥పాలకోడేటిసత్యనారాయణ, డా॥వెనిగళ్ళరాంబాబు, శ్రీ మతిలక్ష్మిశాంతి

 

కో`ఆప్టెడ్మెంబర్స్ :

 

శ్రీ యన్.విసుబ్బరాజు,  శ్రీ జె.యస్.యన్స్వామి (డార్లింగ్స్వామి), శ్రీ పి. రత్నబాబు

 

2019-2021 రజతోత్సవ కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:                     డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ

అధ్యక్షులు:                           డా॥పరుచూరిగోపాలకృష్ణ  

ప్రధానకార్యదర్శి:                    శ్రీ ఆకెళ్ళ           

కోశాధికారి:                         శ్రీ నటరాజగోపాలమూర్తి

కార్యనిర్వాహకఉపాధ్యక్షులు :     శ్రీ వి. విజయేంద్రప్రసాద్

ఉపాధ్యక్షులు :                      శ్రీమతి ఉమర్జీఅనురాధ, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్, శ్రీ సురేష్ కుమార్

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి :         శ్రీ సత్యంయాబి, డా॥వెనిగళ్ళరాంబాబు, శ్రీ దురికిమోహన్రావు

సంయుక్తకార్యదర్శి :               శ్రీ జి.యస్. రావు, శ్రీ దాసం. వెంకట్రావు, శ్రీ కాకర్ల

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్, శ్రీ యన్.విసుబ్బరాజు, శ్రీ కె. ఆదిత్య, శ్రీ చంద్రబోస్, శ్రీ జె.యస్.యన్స్వామి (డార్లింగ్స్వామి), డా. కందికొండ, శ్రీ యస్.విరామారావు, శ్రీ పి. రత్నబాబు, శ్రీ కె. ప్రాణమిత్ర, శ్రీ తైదలబాపు, శ్రీ మతిలక్ష్మిశాంతి

 

కో`ఆప్టెడ్మెంబర్స్ :

 

శ్రీ కె.యల్.ప్రసాద్, శ్రీ జయసింహారెడ్డి, శ్రీ రవింద్రగోపాల

 

2022-2023 కార్యవర్గం :

 

గౌరవాధ్యక్షులు:                     డా॥వడ్డేపల్లికృష్ణ

అధ్యక్షులు:                           డా॥పరుచూరిగోపాలకృష్ణ  

ప్రధానకార్యదర్శి:                    శ్రీ మతిఉమర్జీఅనురాధ  

కోశాధికారి:                         శ్రీ నటరాజగోపాలమూర్తి

కార్యనిర్వాహకఉపాధ్యక్షులు :     శ్రీ వి. విజయేంద్రప్రసాద్

ఉపాధ్యక్షులు :                      శ్రీ కె.యల్.ప్రసాద్, శ్రీ సాయిమాధవ్బుర్రా, శ్రీ రవింధ్రగోపాల

కార్యనిర్వాహకకార్యదర్శి :         శ్రీ యన్.వి.సుబ్బరాజు, డా॥వెనిగళ్ళరాంబాబు, శ్రీ కె.ప్రాణమిత్ర

సంయుక్తకార్యదర్శి :               శ్రీ సత్యంయాబి, శ్రీ కాకర్ల, శ్రీ తైదలబాపు

 

కార్యవర్గసభ్యులు :

 

శ్రీ తోటపల్లిసాయినాథ్, శ్రీ కె. ఆదిత్య,శ్రీ దురికిమోహన్రావు, శ్రీ చంద్రబోస్,శ్రీ యస్.విరామారావు,శ్రీ దాసంవెంకట్రావు, శ్రీ బల్లెంవేణుమాధవ్, శ్రీ నాగబాలసురేష్కుమార్,  శ్రీ జె.యస్.యన్స్వామి (డార్లింగ్స్వామి), శ్రీ పి. రత్నబాబు, శ్రీ మతిలక్ష్మిశాంతి

 

కో`ఆప్టెడ్మెంబర్స్ :

 

శ్రీ జయసింహారెడ్డి, శ్రీ కె.ఫణిప్రకాశ్,  శ్రీ కాసర్లశ్యాం

 

స్టాఫ్ : శ్రీ యల్.బి.రాజు (మేనేజర్), శ్రీ మతిరాశి (ఆఫీస్కేర్టేకర్)